מכרזי רכש ושירותים - פעילים

מכרז 5/2021 - קיצוץ גזם (בוטל)

מכרזי רכש ושירותים - סגורים