ניהול אנרגיה
טיפול בפסולת

איכות סביבה וקיימות

פעילות משותפת בתחום איכות הסביבה מייצרת הזדמנויות להתייעלות כלכלית, חברתית וסביבתית.  האשכול פועל בתחום זה בשני מישורים:
- הקמת מערך פסולת אשר ייתן מענה אזורי לכלל רשויות הנגב המערבי. מטרת הקמת המערך היא שיפור השירות והתשתיות המוניציפליות, ייעול כלכלי ותפעולי, חסכון פיננסי והגדלת אחוזי המחזור.
-קידום וביצוע פרויקטים בתחום התייעלות אנרגטית וייצור אנרגיה ברשויות. זאת כחלק מהיעד הלאומי לצמצום פליטת גזי החממה.

בימים אלו נחתם הסכם ראשון מסוגו בין אשכול רשויות לאתר קצה לטיפול בפסולת. בהמשך למכרז שפרסם האשכול בשם הרשויות, הוסדרו מחירי הכניסה לטווח הארוך של הרשויות לאתר דודאים, אשר זכה במכרז, תוך הוזלת עלויות הכניסה במאות אלפי שקלים בשנה. התכנית האזורית לשדרוג מערך הפסולת היא ללא ספק תכנית פורצת דרך, וההתקשרות עם אתר הקצה מהווה את אחד מצעדי הבסיס.

 

התכנית יוצאת לפועל ביוזמת המשרד להגנת הסביבה, בשיתוף הרשויות המקומיות ובהובלת האשכול. במסגרת התכנית שגובשה הוקצו על ידי המשרד להגנת הסביבה לאשכול 50 מיליון ₪ למשך השנתיים הקרובות לצורך ביצועה על כל מרכיביה.

במסגרת זאת, מתבצעים בימים אלו על ידי האשכול מכרזי רכש ורכש בפועל של כלי אצירה, ספירת כלי אצירה בשטח ועוד, בטווח הקרוב יפורסם מכרז איסוף משותף לפסולת ביתית ולגזם, הצבת כלי אצירה רבים למחזור, הטמעת חוק האריזות וחוק הטיפול בפסולת האלקטרונית, הקמת מערך איסוף פסולת בניין מבתי התושבים, טיפול בגזם נקי ועוד.

 

כל זאת, תוך מתן דגש משמעותי לשילוב טכנולוגיות רבות כגון: גלאים לכלי האצירה, מערכות איתור ושקילה למשאיות וכלים טכנולוגיים נוספים.

טמונים

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/2

טיפול בפסולת ומיחזור

 

ניהול אנרגיה

בעקבות חתימתה של מדינת ישראל על אמנה בינלאומית הוגדרו למדינה יעדים לאומיים כמותיים בתחום האנרגיה (צמצום פליטת גזי חממה, צמצום צריכת החשמל, ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות).

 

אנו מאמינים כי אשכול הרשויות עשוי להפוך כפלטפורמה ייחודית ומשמעותית למימוש יעדי המדינה: 9 רשויות, מועצות אזוריות, ערים, 200,000 תושבים, 2,100,000 דונם, שטחים פתוחים, שפע של שמש, 4 אזורי תעשייה משותפים, חבל ארץ חקלאי, תעשיה ענפה, מאות עסקים קטנים, מוסד אקדמי, מרכז שיקום ארצי ועוד.

 

אנו מזהים מספר אפיקי פעולה אפשריים באשכול שיסייעו לקידום מימוש היעדים הלאומיים: התקנת מערכות לייצור אנרגיה בפאנלים על גגות ציבוריים, החלפת מערכות תאורה, החלפת מערכות אקלום, השקעה במערכות בקרה ושילוב טכנולוגיות של "אזור חכם" לשליטה, תיאום ובקרה, קידום תכניות חינוכיות בתחום והקמת מתקני ייצור אנרגיה מפסולת.

 

למהלכים בתחום זה מעגלי השפעה ותוצרים מצופים עם שלוש שורות רווח! כלכלי, סביבתי וחברתי. בשל כל אלו הפכנו את תחום האנרגיה לתחום מוביל באשכול והתנענו את השינוי במספר כיווני פעולה.

 

פרויקט מונה-נטו

האשכול יזם וסייע בהגשת בקשה למענק במסגרת קול קורא 6448 של המשרד להגנת הסביבה וקק"ל. ההגשות התייחסו להקמת מערכות סולריות על גגות מבנה ציבור והתבססו על נתוני סקרי גגות אותם הוביל וסבסד האשכול.

עם קבלת התשובות מהמשרד להגנת הסביבה, הוחלט על יציאה למכרז משותף של חמש מרשויות האשכול לביצוע הפרויקט. שלוש מן הרשויות זכו בתמיכה ושתיים מהן הצטרפו על אף שלא זכו. המערכות מתוכננות להעלות לגגות בפברואר 2018 ולהתחיל לחסוך לרשויות בעלויות החשמל.

היקף הפרויקט עומד על כ- 4 מגה-ואט. האשכול מלווה ומפקח על הפרויקט באופן צמוד. מדובר בפרויקט חדשני בהיקפו הגדול ומעצם שיתוף הפעולה בין הרשויות, המאפשר מימוש מיטבי של תקציבי התמיכה.

יועץ וממונה אנרגיה

לאור היקף פעילות האשכול בתחום האנרגיה שהתרחב מאד במהלך השנה וחצי האחרונות. התקשר האשכול עם יועץ אנרגיה, למתן שירותי ייעוץ קבועים לאשכול בתחום זה.

המהלך מקדם את האשכול כגוף ידע ויזמות אזורי בתחום. מעבר לתפקידו כיועץ לקידום וליווי הפרויקטים בתחום, האשכול מאפשר לרשויות להעזר ביועץ כממונה אנרגיה רשותי.

 

שירות זה כולל מעבר לדיווחים המחויבים בחוק, ליווי ויעוץ פרטני בנושאים רלוונטיים תוך דגש על איתור הזדמנויות וקידום פרויקטים חדשים לביצוע משותף או רשותי.