מרכזי הכוון
צעירות בסיכון

שירותים חברתיים

האשכול פועל להקמת רשת מרכזי הכוון עבור פורשים צעירים (55+). מרכזים אלו הם חלק ממיזם "טיפות זהב" של המשרד לשוויון חברתי, ומטרת פעילותם היא עידוד אוכלוסיית היעד לחיי זקנה פעילה בתחומי תעסוקה, התנדבות, קיום אורח חיים בריא, התנהלות פיננסית, הכנסות וצרכים, פנאי ועוד...

צעירות בסיכון

פיתוח מודל אזורי למרכז שיקום לצעירות בסיכון. התכנית פותחה כפילוט ארצי בשיתוף אגף נוצ"צ) נוער, צעירות וצעירים (במשרד הרווחה ונציגי מנהלי מחלקות הרווחה מרשויות האשכול.

 

מטרת התכנית היא יצירת מרחב מקצועי אזורי לליווי וקידום אישי, לימודי וחברתי לנשים צעירות מרשויות האשכול אשר התמודדו בחייהן עם מצבי מצוקה וסיכון. התכנית תתמקד במתן תמיכה וסיוע ב-0 תחומי ליבה: קידום לימודים ותעסוקה; מיצוי זכויות וסיוע משפטי; הורות ומשפחה; טיפוח חיים חברתיים; ליווי במשברי חיים.

 
מרכזי הכוון

אחרי חודשים של פיתוח, עבודה מאומצת והמרכז לניהול תקופת החיים לפורשים בני 60+ באשכול נגב מערבי יוצא לדרך. המיזם שפותח בשיתוף המשרד לשוויון חברתי ואשל ג'ויינט ישראל ואשכול נגב מערבי יתן מענה לכל תושבי הנגב המערבי בני ה60+ והינו

אחד מתוך 8 מרכזים המוקמים בארץ כפיילוט ארצי.י

מטרת הקמת המרכזים היא הכוונת אוכלוסיית בני ה60+ הפורשים לניהול תקופת החיים החדשה ועידוד לחיי זקנה פעילה שניצבת בפניהם בדרכים מגוונות: תעסוקה, התנדבות, קיום אורח חיים בריא, התנהלות פיננסית חדשה התואמת הכנסות וצרכים, פנאי ועוד.י

המודל האזורי מאפשר הרחבה משמעותית של היקף ההשפעה של מרכז יחיד במודל הרגיל ומבוסס על יצירה של יתרון לגודל, ניהול מיטבי של המשאבים והתבססות  על תשתיות קיימות הפועלות במרחב. אנו מזמינים אתכם לעקוב, ובמהלך החודשים הקרובים יפורסמו פעילויות המרכז והשירותים שיינתנו במרכז.י

 
  • Facebook Social Icon

נווט אלינו

אשכול נגב מערבי | סמילו 8, נתיבות | 073-7269274 | info@westnegev.org.il

אשכול נגב מערבי הוא איגוד ערים הפועל בעשר רשויות בנגב המערבי.

מטרת האשכול היא קידום תפיסה אזורית ושיתופי פעולה אסטרטגיים המבטאים יתרון לגודל, מייצרים התייעלות כלכלית ומאפשרים פיתוח שירותים קיימים וחדשים. פעילות האשכול מכוונת לאיתור והתנעת מיזמים אזוריים המהווים מנועי צמיחה מחוללי שינוי, המכלילים את כלל הרשויות והתושבים במרחב ומאפשרים שיפור באיכות ורמת החיים.