• Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon

נווט אלינו

יצירת קשר ושיתופי פעולה

יש לכם שאלה, בקשה או רעיון לשיתוף פעולה? 

אתם מוזמנים ליצור קשר באחד הערוצים המיועדים או להגיע למשרדי האשכול.

www.inature.info, מתוך אתר פיקיויקי

כתובת:

סמילו 8, נתיבות

מתחם קל-אוטו כניסה ב, קומה 2

טלפון/פקס:

073-7269274

דוא"ל:

info@westnegev.org.il

  • Facebook Social Icon

נווט אלינו

אשכול נגב מערבי | סמילו 8, נתיבות | 073-7269274 | info@westnegev.org.il

אשכול נגב מערבי הוא איגוד ערים הפועל בעשר רשויות בנגב המערבי.

מטרת האשכול היא קידום תפיסה אזורית ושיתופי פעולה אסטרטגיים המבטאים יתרון לגודל, מייצרים התייעלות כלכלית ומאפשרים פיתוח שירותים קיימים וחדשים. פעילות האשכול מכוונת לאיתור והתנעת מיזמים אזוריים המהווים מנועי צמיחה מחוללי שינוי, המכלילים את כלל הרשויות והתושבים במרחב ומאפשרים שיפור באיכות ורמת החיים.