top of page
דיגיטציה פנים ארגונית
דיגיטציה אזורית
חדשנות במרחב

חדשנות ודיגיטציה

ייעוד תחום הדיגיטציה באשכול הוא לייצר מערכת (ecosystem) אזורית המובילה לפיתוח, שימוש והטמעת פלטפורמות דיגיטליות אזוריות יעילות המספקות מענים יעילים  וידידותיים לצרכים אזוריים בתחומים שהוגדרו כמחוללי שינוי. פלטפורמות אלו מקודמות תוך דיאלוג מתמיד עם הרשויות והתושבים ויעמדו  לרשותם בתהליך השימוש וההטמעה.

דיגיטציה פנים ארגונית

החל משנת 2018 אשכול נגב מערבי האיץ את תהליכי הביצוע בתחומים שונים ואף התחיל לספק שירותים לרשויות ותושבי האזור. המעבר לביצוע ומתן שירותים דורש יכולות ניהול וייעול תהליכי עבודה מתקדמים. לשם כך הדיגיטציה מהווה אמצעי לקפיצת מדרגה מבחינה פנים ארגונים והחוצה, בכל הנוגע לתושבים, רשויות וספקים.

תמונה4.png

שדרוג תשתיות אינטרנט וטלפוניה ומעבר ל-365

תמונה3.png

מערכת לניהול רכש ותקציבים

תמונה2.png

מערכת לניהול השירות הווטרינרי ופניות תושבים

תמונה1.png

הקמת אתר לאשכול

דיגיטציה פנים ארגונית
דיגיטציה אזורית

לאחר הקמת צוות דיגיטציה המונה נציגים מכל רשויות האשכול הובל תהליך חשיבה ליצירת תכנית אסטרטגית לדיגיטציה אזורית. התהליך הוליד 3 תחומי ליבה: חינוך, תרבות פנאי וקהילה, בטחון וחוסן קהילתי. ברבעון שבא יחל פיילוט ייחודי למערכת ניהול התנדבויות בשת"פ עם משרד הרווחה, המשרד לשוויון חברתי, מיזם MY5 ורכזי ההתנדבויות ברשויות האשכול. 

תמונה5.png
תמונה6.jpg
תמונה7.png
תמונה8.png

הטמעת מערכת לקבלת וניהול קולות קוראים

פיילוט שימוש במערכת לניהול התנדבויות

אפיון מערכת מידע גאוגרפי GIS

הקמת מערכת אזורית לניהול אירועי תרבות פנאי וקהילה

חדשנות במרחב
חדשנות במרחב

אחד הנכסים האסטרטגיים של אשכול נגב מערבי בפרט ושל הרשויות הנמצאות במרחב בכלל הוא הקרבה הגיאוגרפית לבאר שבע. כידוע, ב"ש המצאת בתהליכי פיתוח מואצים ובכל הנוגע לעולם הסייבר, הייטק ואקדמיה היא בהחלט מהווה עוגן משמעותי ושאפת להיות בירת סייבר בקנה מידה עולמי. האשכול רואה במתרחש בב"ש הזדמנות לקפיצת מדרגה אזורית בכל הנוגע להתקדמות לעבר השימוש בספירה הדיגיטאלית, ככלי על מנת לפתח את האזור מבחינה חברתית, תרבותית, כלכלית וסביבתית. בשנה הקרובה קמים בנגב המערבי 5 האבים (אופקים, נתיבות, רהט, מ.א אשכול ושדרות) זאת בנוסף לחממה טכנולוגית הקיימת בשער הנגב (south-up) והאב של 850 מ' במכללת ספיר אשר הולך לעסוק בעיקר בעולם הדיגיטל. 

תמונה12.png

תכנית מלגות "חונכים דיגיטליים" לעובדי רשויות מקומיות

תמונה11.png

תמיכה בחטיבה ליזמות-מכללת ספיר

תמונה10.png

אירוע האקתון אזורי

תמונה9.png

הקמת קהילה טכנולוגית יזמית בנגב המערבי

דיגיטציה אזורית
קולות קוראים למובילי קהילות, תרבות ומתכנ
קולות קוראים למובילי קהילות, תרבות ומתכנ
bottom of page