מוקד פניות 

דף הבית > מוקד פניות

אשכול.jpg
נתיבות.jpg

מוקד פניות אזורי 24/7

לפתיחת פניה ולקבלת מידע צלצלו 8261*

לבירורים ושאלות ניתן לשלוח דוא"ל לכתובת: moked@westnegev.org.il