באנר רוחבי לאתר1111_ .jpg
people

אגף חברה פועל לביסוס, הרחבה ופיתוח של שירותים חברתיים בתפיסה אזורית מבוססת חדשנות. עבודת האגף ברמה האזורית תורמת ללכידות החברתית ולחיזוק החוסן החברתי של האזור. האגף מפתח מודלים שונים לשירותים ופרויקטים בתחומי החינוך, ניהול חיי הפרישה, תעסוקה, צרכים מיוחדים ועוד.

האגף המוניציפלי מספק שירותים מוניציפליים משותפים לרשויות הנגב המערבי ובכך מנצל את יתרון הגודל ומאפשר התייעלות כלכלית ותפעולית, פיתוח שירותים חדשים וטיוב שירותים קיימים.

 

כמו כן, הפעלת השירותים המשותפים מאפשר את הרחבה וטיוב של השירותים, פיתוח שירותים חדשים וצמצום פערים בין הרשויות המקומיות.

graph

האגף מקדם אסטרטגיית פיתוח אזורית משותפת המבוססת על הסכמות, תוך חיבור למכלול נכסיו הייחודיים של מרחב אשכול נגב מערבי, לכלכלה המקומית ולמגמות אזוריות ועולמיות.

רשויות הנגב המערבי
  • Facebook Social Icon

נווט אלינו

אשכול נגב מערבי | סמילו 8, נתיבות | 073-7269274 | info@westnegev.org.il

אשכול נגב מערבי הוא איגוד ערים הפועל בעשר רשויות בנגב המערבי.

מטרת האשכול היא קידום תפיסה אזורית ושיתופי פעולה אסטרטגיים המבטאים יתרון לגודל, מייצרים התייעלות כלכלית ומאפשרים פיתוח שירותים קיימים וחדשים. פעילות האשכול מכוונת לאיתור והתנעת מיזמים אזוריים המהווים מנועי צמיחה מחוללי שינוי, המכלילים את כלל הרשויות והתושבים במרחב ומאפשרים שיפור באיכות ורמת החיים.