פורומים מקצועיים

הנכס העיקרי של האשכול הוא ההון האנושי המרכיב את רשויותיו. הדרג המקצועי וההנהלה הבכירה של הרשויות הם "המומחים העיקריים" שהאשכול מפעיל.

 

אנו מאמינים שהניסיון והידע הייחודי המקומי הנדרש לתהליכי העבודה של האשכול נמצאים בתוך הרשויות וכי איתור הצרכים כמו גם המענים הנדרשים יבואו רק מתוך דיאלוג מפרה עם אנשי המקצוע ברשויות ובגופים הממסדיים הפועולים במרחב בתחומי הפיתוח שלנו.

על מנת לממש את פוטנציאל המפגש של אנשי המקצוע ברשויות לתהליכי הפיתוח שלנו אנו פועלים במתכונת של פרומוים מקצועיים הנפגשים אחת לרבעון כמתואר בהמשך.

 

במפגשי הפורומים מתבצעים הכרות, הפריה הדדית, דיונים מקצועיים קבלת החלטות ומעקב אחרי צוותי משימה שגובשו בפורום לצורך תהליכי פיתוח וקידום נושאים ושירותים שונים.

פורום דיגיטציה

פורום תעסוקה

פורום סביבה

פורום רווחה

פורום מתאם

פורום חינוך

פורום ספורט

Show More
  • Facebook Social Icon

נווט אלינו

אשכול נגב מערבי | סמילו 8, נתיבות | 073-7269274 | info@westnegev.org.il

אשכול נגב מערבי הוא איגוד ערים הפועל בעשר רשויות בנגב המערבי.

מטרת האשכול היא קידום תפיסה אזורית ושיתופי פעולה אסטרטגיים המבטאים יתרון לגודל, מייצרים התייעלות כלכלית ומאפשרים פיתוח שירותים קיימים וחדשים. פעילות האשכול מכוונת לאיתור והתנעת מיזמים אזוריים המהווים מנועי צמיחה מחוללי שינוי, המכלילים את כלל הרשויות והתושבים במרחב ומאפשרים שיפור באיכות ורמת החיים.