top of page

תרבות

תחום התרבות מטבעו יש לו ערך מוסף אזורי. כחלק מהרצון לקדם תחום זה בחרנו להתחיל בתוכנית הכשרה של מנהיגי תרבות.

מטרת תכנית ההכשרה היא לקדם  מרחב בו מתקיימים אירועי תרבות מגוונים העונים ומבטאים את כל הצרכים והזהויות של הקהילות, הקהלים והאוכלוסיות המרכיבות את האשכול. תרבות שהיא  פרי יצירה שהיא מקומית לצד יצירה מרחבי הארץ והעולם.

אנו מאמינים כי תרבות הוא תחום חיוני לחיי היומיום, היא מקדמת  סביבה בריאה ואיכותית, מחזקת את  החוסן הקהילתי, צמיחה דמוגרפית אזורית ומהווה את הדבק המחבר את אבני הפסיפס האנושי  המגוון והעשיר באזורנו.

ההכשרה היא יוזמה משותפת של האשכול במסגרת מיזם "תיקווה ישראלית" באשכולות (בית הנשיא ומשרד הפנים), המחלקה לתרבות – יצירה והפקה ובית הספר לאומנויות הקול והמסך במכללה האקדמית ספיר מחלקות התרבות ברשויות ובמועצות האזוריות. בהכשרה ישתתפו יוצרות ויוצרים תושבי האשכול, ארגונים חברתיים העושים שימוש בתרבות ואמנות ומוסדות תרבות אזוריים.

bottom of page