top of page

תעסוקה

מיזם נגב תשעשרה

רשת מרחבי העסקה מרחוק הינו מיזם חברתי עסקי אזורי לקידום תעסוקה מקצועית מכבדת בנגב המערבי. במקומות רבים בפריפריה קיים פער בין הון אנושי איכותי בעל יכולות מקצועיות גבוהות לבין מקום עבודה הולם המתאימים לצרכים האישיים של מחפשי עבודה.

הרעיון גובש על ידי פורום תעסוקה של כל גופי מקדמי התעסוקה באשכול ומטרתו היא חיבור בין היכולות המקצועיות הנמצאות בקרב תושבי הנגב המערבי בכלל, לבין צרכי לקוחות מגוונים ברחבי הארץ והעולם.

כיום פועלים מרכזים באופקים, שדרות ומועצה אזורית אשכול והם חלק מרשת של שישה מרחבי העסקה מרחוק שעתידות להעסיק כ- 300 עובדים תושבי הנגב המערבי.  ייחודיות המודל מאפשר לאוכלוסיות שעד היום היו מודרות מעולם העבודה להשתלב במקום עבודה איכותי, בסביבה חדשנית, קרוב למקום המגורים ובשעות עבודה גמישות. רשת המרכזים תאפשר יתרון לגודל, יצירת חווית לקוח שלמה תוך שמירה על חווית הבוטיק של השירות וניהול מיטבי של המשאבים.

bottom of page