top of page

חינוך

  • קידום חינוך מדעי טכנולוגי בנגב
    בשנת 2018 חברו אשכולות הנגב המזרחי והמערבי למהלך משותף לקידום חינוך מדעי טכנולוגי מעולה בנגב. השותפות מתבססת על ההבנה, כי לכל אשכול בנפרד ולשני האשכולות ביחד כמרחב, יש פוטנציאל לייצר מנועים לחיזוק מצוינות מדעית – טכנולוגית (STEM), אשר נשענים על יתרונות הגודל ושיתוף הפעולה בין הרשויות. המהלך נבע מההבנה כי חינוך מדעי מעולה הוא מפתח למוביליות חברתית שיאפשר לתלמידי הנגב את התשתית הנדרשת למימוש יכולותיהם. יחד, התגבשה וועדת היגוי תלת מגזרית שהגדירה את הבעיות המשותפות ובחרו מוקדי השפעה שבאמצעותן ניתן לחולל מפנה בהזדמנויות הקיימות במרחב ובהישגי התלמידים. מהלכים ראשוניים בתחום: הקמת מרכז שוורץ רייסמן אזורי ללימודי פיזיקה וכימיה ברמת 5 יח"ל בשותפות מכון ויצמן הקמת FAB LAB אזורי ברהט מגמות אזוריות וביצוע תכניות העשרה תוספתיות במקצועות המדעים בחברה הבדואית קידום תוכניות חדשנות ויזמות טכנולוגית חינוכיות בשותפות עם MINDCET ירוחם מטרת על: קידום מצוינות מדעית טכנולוגית באשכולות הנגב המבוססת על פעולות בשלושה צירי עבודה שזוהו כמחוללי שינוי ביסוס תשתיות וסינרגיה- בין שותפים ועבודה על הרצף החינוכי והגילאי. קידום מורים- איכות ההוראה ומספר המורים בתחומים המדעיים. מו"פ- מחקר ופיתוח ליוזמות STEM חינוכיות.
  • חינוך מוסיקלי
    מוסיקה קיימת משחר ההיסטוריה האנושית ככלי תרבותי חברתי רב עוצמה. ברשויות האשכול קיימים מוקדים שונים לימוד מוזיקה וכן, תשתיות ברמות ומעמדות שונות ע"פ מבחני התקצוב של משרד החינוך. אשכול נגב מערבי בחר לאמץ מודל של "מתכלל מוזיקלי אזורי" האחראי על שיתופי פעולה מקצועיים תפעוליים וכלכליים בין מרכזי מוזיקה ברשויות השונות. עבודת המתכלל מתמקדת ביצירת שותפויות אזוריות, יצירת רשת קשרים מקצועית תומכת וקידום ביצוע יוזמות משותפות. אנו מאמינים כי העשייה המוזיקלית החברתית תהפוך לחלק משמעותי מחיי הקהילה ותיצור הזדמנות בה רמת החינוך המוזיקלי תוכל להשתוות לאלו שבמרכז הארץ. המהלך כולו בשיתוף משרד החינוך, משרד הפנים והאקדמיה למוסיקה בירושלים. מהלכים מרכזיים בתחום: מנהל תחום מוסיקה מטעם אשכול נגב מערבי – דודי יצחקי. פורום אזורי של מנהלי קונסרבטוריונים ומרכזי מוסיקה. גופי ביצוע אזוריים כמו התזמורת הקאמרית הצעירה – נגב מערבי, לתלמידים מצטיינים בשותפות עם האקדמיה למוסיקה ובניצוחו של פרופ' מיכאל קלינגופר. קידום הכשרות ופיתוח מקצועי למורים למוסיקה מרשויות האשכול קידום מהלך אזורי של מורים מומחים על מנת לשדרג את רמת ההוראה שמוצעת לתלמידים. קידום תואר ראשון במוסיקה בנגב המערבי, בשיתוף עם מכללת ספיר עם מסלול מגורים במרחב וקשר עם הקהילה.
  • מודל הייברידי בבתי ספר
    תכנית בית הספר ההיברידי באשכול נגב מערבי הוא פרי שותפות של 4 גופים: של אשכול נגב מערבי, ג'וינט אשלים, קרן רש"י ואסכולה- המיזם המשותף של מכון ברנקו וייס וארגון ערי חינוך. בחודשים בהם התרחשה למידה מרחוק "בתקופת הקורונה" ובעקבות סגירות מוסדות החינוך עקב המצב הביטחוני ראינו מצד אחד את ההזדמנות הגדולה, היצירתיות של צוותי השטח והאפשרות ללמידה אחרת לצד האתגרים. מנגד עלו גם הקושי של המערכת במעברים מהירים בעיתות משבר, היעדר מיומנויות ומשאבים אצל חלקים באוכלוסייה ושימוש לא מיטבי בכלים הטכנולוגיים. אנחנו מאמינים שבעזרת הליווי ומבנה מותאם, השקעת התשומות במקומות הנכונים והכשרת הצוותים ניתן לצמצם את האתגרים ולממש את ההזדמנות שנוצרה. מהלך זה של ביתי ספר ההיברידים פועל לקידום מעבר מבית ספר מבוסס הוראה לבית ספר מבוסס למידה ובו למידה הרלוונטית למציאות המאפשרת לכל תלמיד ותלמידה הזדמנות למימוש עצמי. שילוב יתרונות בית הספר הפיזי עם יתרונות הלמידה המקוונת יאפשרו לתלמידים ותלמידות לקחת אחריות על תהליך הלמידה שלהם, לפתח אחריות ועצמאות, ולסלול את דרכם הלימודית בעצמם. אופן הפעולה ליווי בתי ספר מתבצע בשלושה תחומים מרכזיים, בהתאם למטרת הפרויקט: שינוי בתפיסה החינוכית במעבר ממערכת בית-ספרית מבוססת הוראה למערכת בית-ספרית מבוססת למידה שינוי בפרקטיקות הפדגוגיות הלכה למעשה שינוי מערכתי-מבני שיאפשר תהליכי למידה בחלק מבתי הספר תהליך הליווי יכלול גם היבטים טכנולוגיים של הלמידה ככלי מעצים למידה, משחרר מהוראה ומאפשר לתלמידים ותלמידות גישה לעולם נרחב של ידע, מיומנויות והזדמנויות שלא קיימים בבית הספר. לצד הליווי הבית-ספרי, מתקיים גם מהלך אזורי של ליווי האשכול, הכולל את כל מנהלי ומנהלות בתי הספר יחד עם הרכזות הפדגוגיות של בתי הספר המשתתפים ליצירת קבוצת שווים להתפתחות, להתייעצות וללמידת עמיתים משותפת. כמו כן יתקיימו מפגשים פדגוגים שיהיו פתוחים לכלל צוותי בתי הספר שבמהלך, להעמקה פדגוגית בתחומים ולמתן מענה לצרכים שונים במסגרת המעבר למערכת בית-ספרית מבוססת למידה.
bottom of page