top of page

לוקחים אחריות על הבריאות

מה הכי חשוב לך בחיים?

"לוקחים אחריות על הבריאות שלנו!"

תוכנית "לוקחים אחריות על ניהול הבריאות" פותחה ביוזמה משותפת של אשכול נגב מערבי- תחום בריאות, ומרכזי הכוון אפ 60+ ובפיתוח מקצועי של אשל ג'וינט- תחום שיקום ושימור ותפקוד.

מדובר בתוכנית פורצת דרך ברמה הלאומית .

יכולות האדם לקדם את בריאותו, למנוע חולי, לנהל מצבים רפואיים ולטפל בהם, הנם גורמי מפתח לבריאות. רבים מקרב האוכלוסייה הבוגרת חווים לאורך הזמן שינויים במצבם הבריאותי- תופעות כמו יתר לחץ דם, כולסטרול גבוה, קשיי שינה, סוכרת, נפוצים יותר עם העלייה בגיל.

על מנת להתמודד באופן מיטבי עם אותם שינויים, למנוע החמרתם ופגיעתם באיכות החיים, יש לנהל אותם.

ניהול עצמי משפר את הידע ואת דרכי הטיפול של האדם במצבו הבריאותי, משפר את ההתמודדות היומיומית עם המצב ומקדם התנהגויות בריאות.

אוריינות בריאותית מאפשרת לאדם להבין, להעריך ולהשתמש במידע הרפואי ולנווט במערכת הבריאות באופן שיסייע לו לשמור ולקדם את בריאותו ואת איכות חייו (וחיי בני משפחתו).

מחקרים רבים ומבוססים מלמדים שלרכישת מיומנויות ניהול עצמי ואוריינות בריאותית אישית, השפעה מיטיבה על תחושת המסוגלות של האדם, שינוי הרגלים בריאותיים, התמדה בהתנהגות בריאותית, הגברת מוטיבציה ושיפור בבריאות הפיזית והנפשית.

בתכנית "לוקחים אחריות על הבריאות שלנו", אנו מקנים כלים לניהול עצמי של הבריאות, קשר ותקשורת עם הרופא, ניהול התיק הרפואי שלי, מעקב אחר סימפטומים, חיפוש ומציאת מידע אמין, קבלת החלטות מושכלות בענייני בריאות, הצבת מטרות ויישומם לשיפור הבריאות ועוד.


הסדנה כוללת 6 מפגשים קבוצתיים בני שעתיים וחצי, אשר 5 מהם מתקיימים אחת לשבוע ומפגש שישי לאחר כחודש וחצי, ומטרתו העיקרית מעקב אחר הטמעת הכלים שנלמדו בסדנה.

על מנת להירשם לסדנה, מוזמנים ליצור קשר עם המרכז.


הסדנאות הקרובות

לוקחים אחריות על הבריאות | מועדון בת הדר | 27.05 | ימי ג' | 09:30-12:00 | 100 ש"ח

לוקחים אחריות על הבריאות | מרכז אפ 60+ נתיבות | 21.05 | ימי ב' | 09:30-12:00 | 100 ש"ח

Comments


bottom of page