דוגמאות לפעילויות לקידום ופיתוח של כלכלה מקומית מקיימת

 • הקמת פורום מקדמי עסקים אזורי

 • פרויקט סטרטר דיגיטלי למעל 140 עסקים במרחב

 • גיוס גורמי מימון לעסקים קטנים

 • שוק לעסקים קטנים במסגרת פסטיבל קולנוע דרום

 • בחינת פיילוט לייעוץ וסיוע לעסקים בינוניים

 • הקמת קהילת עסקים נגב מרקט

 • הקמת פורום מקדמי תיירות

 • פיתוח אפליקציית תיירות אזורית - מטרו-נגב

 • בחינת הקמת פלטפורמה לתקשורת אזורית ומטבע מקומי

 • ועוד

 • Facebook Social Icon

נווט אלינו

אשכול נגב מערבי | סמילו 8, נתיבות | 073-7269274 | info@westnegev.org.il

אשכול נגב מערבי הוא איגוד ערים הפועל בעשר רשויות בנגב המערבי.

מטרת האשכול היא קידום תפיסה אזורית ושיתופי פעולה אסטרטגיים המבטאים יתרון לגודל, מייצרים התייעלות כלכלית ומאפשרים פיתוח שירותים קיימים וחדשים. פעילות האשכול מכוונת לאיתור והתנעת מיזמים אזוריים המהווים מנועי צמיחה מחוללי שינוי, המכלילים את כלל הרשויות והתושבים במרחב ומאפשרים שיפור באיכות ורמת החיים.