top of page

דוגמאות לפעילויות לקידום ופיתוח של כלכלה מקומית מקיימת

  • הקמת פורום מקדמי עסקים אזורי

  • פרויקט סטרטר דיגיטלי למעל 140 עסקים במרחב

  • גיוס גורמי מימון לעסקים קטנים

  • שוק לעסקים קטנים במסגרת פסטיבל קולנוע דרום

  • בחינת פיילוט לייעוץ וסיוע לעסקים בינוניים

  • הקמת קהילת עסקים נגב מרקט

  • הקמת פורום מקדמי תיירות

  • פיתוח אפליקציית תיירות אזורית - מטרו-נגב

  • בחינת הקמת פלטפורמה לתקשורת אזורית ומטבע מקומי

  • ועוד

bottom of page