תושבות פעילהפורום מנהיגות אזורי נפתח בחגיגיות ב24/12/2020.

17 תושבי הנגב המערבי חברו יחד לפורום בו יחד יפעלו ל:

* קידום ופיתוח חשיבה ויזמות אזרחית חברתית מותאמת לבני 60+.

* העלאת המודעות ומתן מענה לצרכי אוכלוסיית היעד במרחב הציבורי (רשויות, בעלי תפקידים, עמותות ועסקים).

* קידום תפיסה של זקנה פעילה תוך שמירה על קשר מתמיד עם מרכז אפ 60+ נגב מערבי

מעבדה דיגיטלית - להלן סיכום התוצרים אותם יצרו תושבי/ות הנגב המערבי בשני מחזורי פעילות שקיימנו בשיתוף ובהנחיית פרקסיס, סטודיו לאב מכללת ספיר.

מצורף הקישור לאתר של המחזור הראשון של המעבדה

וקישור לאתר של המחזור השני שמכיל בתוכו גם את הפעילות של הנערות עם הנשים הבוגרות וגם בהמשך של הנשים לבד.


  • Facebook Social Icon

נווט אלינו

אשכול נגב מערבי | סמילו 8, נתיבות | 073-7269274 | info@westnegev.org.il

אשכול נגב מערבי הוא איגוד ערים הפועל בעשר רשויות בנגב המערבי.

מטרת האשכול היא קידום תפיסה אזורית ושיתופי פעולה אסטרטגיים המבטאים יתרון לגודל, מייצרים התייעלות כלכלית ומאפשרים פיתוח שירותים קיימים וחדשים. פעילות האשכול מכוונת לאיתור והתנעת מיזמים אזוריים המהווים מנועי צמיחה מחוללי שינוי, המכלילים את כלל הרשויות והתושבים במרחב ומאפשרים שיפור באיכות ורמת החיים.