תושבות פעילהפורום מנהיגות אזורי נפתח בחגיגיות ב24/12/2020.

17 תושבי הנגב המערבי חברו יחד לפורום בו יחד יפעלו ל:

* קידום ופיתוח חשיבה ויזמות אזרחית חברתית מותאמת לבני 60+.

* העלאת המודעות ומתן מענה לצרכי אוכלוסיית היעד במרחב הציבורי (רשויות, בעלי תפקידים, עמותות ועסקים).

* קידום תפיסה של זקנה פעילה תוך שמירה על קשר מתמיד עם מרכז אפ 60+ נגב מערבי

מעבדה דיגיטלית - להלן סיכום התוצרים אותם יצרו תושבי/ות הנגב המערבי בשני מחזורי פעילות שקיימנו בשיתוף ובהנחיית פרקסיס, סטודיו לאב מכללת ספיר.

מצורף הקישור לאתר של המחזור הראשון של המעבדה

וקישור לאתר של המחזור השני שמכיל בתוכו גם את הפעילות של הנערות עם הנשים הבוגרות וגם בהמשך של הנשים לבד.