פעילות מתוכננת לחודש הקרוב


* כל הסדנאות יתקיימו בהתאם להנחיות הרשות ועל פי כללי התו הסגול. יחד עם זאת, על כל אחד חלה האחריות האישית של הקפדה על הכללים ושמירה על בריאותו.

להרשמה לפעילויות השונות: https://golddrops.formtitan.com/Up60REG?fld18=0011r0000210LNX#/


  • Facebook Social Icon

נווט אלינו

אשכול נגב מערבי | סמילו 8, נתיבות | 073-7269274 | info@westnegev.org.il

אשכול נגב מערבי הוא איגוד ערים הפועל בעשר רשויות בנגב המערבי.

מטרת האשכול היא קידום תפיסה אזורית ושיתופי פעולה אסטרטגיים המבטאים יתרון לגודל, מייצרים התייעלות כלכלית ומאפשרים פיתוח שירותים קיימים וחדשים. פעילות האשכול מכוונת לאיתור והתנעת מיזמים אזוריים המהווים מנועי צמיחה מחוללי שינוי, המכלילים את כלל הרשויות והתושבים במרחב ומאפשרים שיפור באיכות ורמת החיים.