top of page

אפ כלכלי

סדנת הכנה לפרישה

5 מפגשים בני 3 שעות

הסדנה מיועדת לאנשים עובדים, המתקרבים לגיל פרישה, אך מצויים לפני פרישה, (עד 3 שנים לפני) והמעוניינים להיערך טוב יותר כלכלית ולמצות בצורה מיטבית את הזכויות העומדות לרשותם.

הסדנה מועברת על ידי מומחה מארגון פעמונים, אשר יסייע להיערך באופן מיטבי לפרישה מעולם העבודה, תוך מיצוי זכויות מקסימלי של ההטבות להן הנך זכאי, תכנון הסל התקציבי בתקופת הפרישה מעולם העבודה.

כמו כן, נעסוק בהיערכות מנטלית לקראת הפרישה, על ידי מנחה מצוות המרכז.

המפגשים כוללים עבודה עצמית של המשתתפים.

באם ברצונך להירשם לסדנה, להלן מספר הטלפון שלנו:

הרשמה טלפונית: 073-7054011


אתר פעמונים עם טיפים והמלצות להתנהלות כלכלית:







Comments


bottom of page