המחלקה הווטרינרית מבצעת:

  • שנה  למוצרי בשר עופות ודגים – בדיקת רכבי ההובלה בקירור, בדיקת מדגמית של המוצרים ובדיקת תיעוד וטרינרי.בדיקות מ

  • ביקורות תקופתיות בעסקים לממכר מזון מן החי – נבדקות תשתיות המקום, תברואה, היגיינה וכן המוצרים עצמם.

  •  יש לפנות למחלקה הווטרינרית בכל מקרה בו קיים חשש כי נמכרים מוצרי מזון מן החי שלא עפ"י החוק (פגי תוקף, אריזה לא נאותה, ריח רע, מוצרים קפואים מופשרים וכיו"ב).

דף הבית > פיקוח על המזון מן החי

בעלי חיים
פיקוח על מזון מן החי
טפסים